Υπολογίστε το Κέρδος Υγραεριοκίνησης (LPG) και Αεριοκίνησης (CNG) σε Ευρώ.

Στον παρακάτω υπολογιστή του κέρδους μπορείτε να καταχωρήσετε τις τιμές των καυσίμων που αντιστοιχούν στα πλησιέστερα σε εσάς πρατήρια για την χρονική περίοδο που εξετάζετε, καθώς επίσης και να ορίσετε τα χιλιόμετρα που διανύετε περίπου ανά έτος και φυσικά την κατανάλωση του δικού σας κινητήρα σε βενζίνη.

*  ο υπολογιστής κέρδους έχει ρυθμιστεί με επιπλέον 10% κατανάλωση στο υγραέριο