Τα πλεονεκτήματα του υγραερίου (LPG) είναι και ο λόγος που η υιοθέτητή του στην ελληνική αγορά έχει ανέβει κατακόρυφα ακόμα και μέσα στα χρόνια της κρίσης.