Απολύτως. Για την ακρίβεια είναι πιο ασφαλές από την βενζίνη.

 

Το υγραέριο παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας επειδή:

  • Η πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής και η απουσία οξυγόνου αποκλείουν την πιθανότητα έκρηξης.
  • Σε πιθανή διαρροή το αέριο διαχέεται στο περιβάλλον και δεν συγκεντρώνεται στο γύρω χώρο όπως τα υγρά καύσιμα.  Στη βενζίνη, αντίθετα, όταν υπάρχει διαρροή το καύσιμο ακολουθεί το όχημα και είναι ποιο πιθανή η εκδήλωση φωτιάς
  • Οι δεξαμενές και οι συσκευές που τοποθετούνται στα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε υψηλές πιέσεις και μεγάλες θερμοκρασίες , είναι πιστοποιημένες και πληρούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.