Η λειτουργία ενός μπουζί

bouzi-leitourgia-ecokinisi

Το σύστημα ανάφλεξης σε βενζινοκινητήρες, σε αντίθεση με τους πετρελαιοκινητήρες, είναι εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του κύκλου συμπίεσης, η καύση των συμπιεσμένων μειγμάτων καυσίμου-αέρα αναφλέγεται από έναν ηλεκτρικό σπινθήρα που παράγει το μπουζί. Η αποστολή του μπουζί είναι η παραγωγή αυτού του σπινθήρα. Καθώς δημιουργείται από την υψηλή τάση που παράγεται από το πηνίο ανάφλεξης, εξέρχεται μεταξύ των ηλεκτροδίων. Ένα μέτωπο φλόγας εξαπλώνεται από το μπουζί και γεμίζει το θάλαμο καύσης, έως ότου το μείγμα καεί. Η θερμότητα που απελευθερώνεται αυξάνει τη θερμοκρασία, ενώ σχηματίζεται αιφνίδια πίεση στον κύλινδρο και το πιστόνι πιέζεται προς τα κάτω (φάση εκτόνωσης). Η κίνηση μεταφέρεται μέσω της μπιέλας προς το στροφαλοφόρο άξονα και αυτό οδηγεί το όχημα μέσω του συμπλέκτη, των γραναζιών και των αξόνων.

Οι απαιτήσεις από ένα σύγχρονο Μπουζί

apaitiseis-bouzi-ecokinisi

Για την ομαλή λειτουργία του κινητήρα, με ισχύ και με οικολογικό τρόπο, πρέπει να πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις: πρέπει να υπάρχει στον κύλινδρο η σωστή ποσότητα ιδανικά ισορροπημένου μείγματος καυσίμου/αερίου και ο σπινθήρας ανάφλεξης υψηλής ενέργειας πρέπει να εξέρχεται μεταξύ των ηλεκτροδίων με ακρίβεια στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Για το σκοπό αυτό, τα μπουζί πρέπει να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις απόδοσης: πρέπει να παρέχουν ισχυρό σπινθήρα ανάφλεξης περίπου 500 και 3.500 φορές το λεπτό (σε λειτουργία τετράχρονου κινητήρα) – ακόμα και κατά τη διάρκεια ωρών οδήγησης σε υψηλές στροφές και συνθήκες σταματήματος-εκκίνησης σε κυκλοφοριακή κίνηση. Ακόμα και στους -20 °C, πρέπει να διασφαλίζουν μια ολοκληρωτικά αξιόπιστη ανάφλεξη. Τα μπουζί υψηλής τεχνολογίας παρέχουν κατανάλωση με μικρές εκπομπές και ιδανική αποτελεσματικότητα καυσίμου – χωρίς αποτυχία ανάφλεξης που ενδέχεται να προκαλέσει την εισχώρηση του άκαυστου καυσίμου μέσα στον καταλυτικό μετατροπέα με αποτέλεσμα να τον καταστρέψει. Ένα σύγχρονο μπουζί πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:

Ηλεκτρικές απαιτήσεις
Αξιόπιστη μετάδοση υψηλής τάσης, ακόμα και σε τάσεις ανάφλεξης έως και 40.000 volts
Καλή μονωτική ικανότητα, ακόμα και σε θερμοκρασίες 1.000 °C
Αποφυγή ηλεκτρικού τόξου και αφύσικης ηλεκτρικής εκκένωσης
Θερμικές απαιτήσεις
Αντίσταση σε θερμικό σοκ (θερμά καυσαέρια – κρύο μείγμα εισαγωγής)
Καλή θερμική αγωγιμότητα στο άκρο του μονωτή και στα ηλεκτρόδια

Μηχανικές απαιτήσεις
Ερμητική στεγανοποίηση πιέσεων και αερίων του θαλάμου καύσης,
Αντίσταση σε περιοδικές μεταβολές πιέσεων έως και περ. 100 bar
Υψηλή μηχανική σταθερότητα για αξιόπιστη εγκατάσταση
Ηλεκτρικές απαιτήσεις
Αντίσταση στη διάβρωση, τα αέρια και τα κατάλοιπα καύσης
Αποφυγή συσσωρευμένων εναποθέσεων στο μονωτή

Συμβουλές συνεργείου

Μια οπτική επιθεώρηση του μπουζί μπορεί να αποκαλύψει πολλά ίχνη βλαβών. Ορισμένα από αυτά αναφέρονται παρακάτω, με μια περιγραφή των αιτιών, των αποτελεσμάτων και των λύσεων:

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

3-bouzi

Ελάχιστη εξασθένιση του ηλεκτροδίου από την καύση και βάση μονωτή σε χρώμα γκρι λευκό/γκρι κίτρινο προς το κοκκινόμαυρο:
Οι ρυθμίσεις κινητήρα είναι σωστές, η θερμική διαβάθμιση είναι σωστή.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΑΙΘΑΛΗΣ

4-boyziΤο άκρο του μονωτή, το ηλεκτρόδιο και το μπουζί είναι καλυμμένα με μαύρες επικαθήσεις αιθάλης.
Αιτία: Εσφαλμένη ρύθμιση μίγματος (μονάδα έγχυσης). Πολύ πλούσιο μείγμα. Πολύ λερωμένο φίλτρο αέρα. Ελαττωματικό σύστημα ψυχρής εκκίνησης (έγχυση). Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε σύντομα ταξίδια. Πολύ υψηλή θερμική διαβάθμιση του μπουζί. Ελαττωματικός αισθητήρας λάμδα.
Αποτέλεσμα: Λόγω διαρροής ρεύματος, η συμπεριφορά της κρύας εκκίνησης είναι φτωχή και επέρχεται αποτυχία ανάφλεξης.
Λύση: Έλεγχος και εφόσον είναι δυνατό διόρθωση του μίγματος και του συστήματος εκκίνησης. Ελέγξτε επίσης τον αισθητήρα θερμοκρασίας. Ελέγξτε το φίλτρο αέρα, χρησιμοποιήστε το μπουζί με τη σωστή θερμική διαβάθμιση

ΛΑΔΩΜΑ

5-boyziΤο άκρο του μονωτή, το ηλεκτρόδιο και το μπουζί είναι καλυμμένα από μια μαύρη μεμβράνη λαδιού.
Αιτία: Μεγάλη ποσότητα λαδιού μέσα στο θάλαμο καύσης. Η στάθμη λαδιού είναι πολύ υψηλή, πολύ φθαρμένα ελατήρια εμβόλου, κύλινδροι και οδηγοί βαλβίδων. Ελαττωματικός στροβιλοσυμπιεστής.
Αποτέλεσμα: Αποτυχία ανάφλεξης ή ακόμα και κόντεμα του μπουζί, πλήρης αποτυχία.
Λύση: Επισκευάστε τον κινητήρα, διορθώστε το μείγμα καυσίμου-αέρα, τοποθετήστε νέα μπουζί

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΜΑΛΤΟΥ

99-bouziΤο άκρο του μονωτή εμφανίζει ενδείξεις καφέ-κίτρινου σμάλτου που θα μπορούσε να πάρει επίσης μια πρασινωπή απόχρωση.
Αιτία: Πρόσθετα στο καύσιμο και το λάδι που σχηματίζουν επικαθήσεις μορφής τέφρας.
Αποτέλεσμα: Κατά τη διάρκεια αιφνίδιας πλήρους φόρτισης του κινητήρα, το σμάλτο υγροποιείται και μετατρέπεται σε ηλεκτρικά αγώγιμο.
Λύση: Ελέγξτε όλο τον κινητήρα, τοποθετήστε νέα μπουζί

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ

6-boyziΒαριές επικαθήσεις πρόσθετων καυσίμου και λαδιού στην άκρη του μονωτή και στο ηλεκτρόδιο γείωσης. Επικαθήσεις τύπου σκουριάς από κατάλοιπα καύσης (πετρελαϊκός οπτάνθρακας).
Αιτία: Κατάλοιπα προσθέτων, ειδικά από λάδι, που έχουν συσσωρευτεί μέσα στο θάλαμο καύσης και πάνω στο μπουζί.
Αποτέλεσμα: Μπορεί να προκαλέσει προ-ανάφλεξη με απώλεια της απόδοσης και καταστροφή του κινητήρα.
Λύση: Ελέγξτε τον κινητήρα. Τοποθετήστε νέα, αυθεντικά μπουζί BERU, αλλάξτε ενδεχομένως τον τύπο λαδιού που χρησιμοποιείτε.

ΛΙΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

7-boyziΛιωμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο, καμένο άκρο μονωτή.
Αιτία: Θερμική υπερφόρτωση λόγω «ανάφλεξης πυράκτωσης», υπολείμματα καύσης στο θάλαμο, ελαττωματικές βαλβίδες, ακατάλληλη ποιότητα καυσίμου, πολύ υψηλή θερμική διαβάθμιση του μπουζί, μη τήρηση της σωστής ροπής σύσφιξης.
Αποτέλεσμα: Αποτυχία ανάφλεξης, πτώση της ικανότητας απόδοσης του κινητήρα (καταστροφή κινητήρα).
Λύση: Έλεγχος κινητή- ρα, ανάφλεξης, μίγματος, ροπής σύσφιξης των μπουζί. Τοποθετήστε νέα, αυθεντικά μπουζί BERU με τη σωστή θερμική διαβάθμιση
Σπασμένο άκρο μονωτή

ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΜΟΝΩΤΗ
8-boyziΑιτία: Μηχανική βλάβη λόγω εσφαλμένης χρήσης. Αρχικά εμφανίζεται συχνά ως λεπτή ρωγμή, μερικές φορές προκαλείται από εγκοπές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι επικαθήσεις μεταξύ του κεντρικού ηλεκτροδίου και του μονωτή προκαλούν τη θραύση του μονωτή.
Αποτέλεσμα: Αποτυχία ανάφλεξης, ο σπινθήρας «περιφέρεται», δεν διασφαλίζεται η ανάφλεξη.
Λύση: Τοποθετήστε νέα μπουζί

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

9-boyziΤο κεντρικό ηλεκτρόδιο ή το ηλεκτρόδιο γείωσης εμφανίζουν ορατά ίχνη απώλειας υλικού.
Αιτία: Επιθετικό καύσιμο ή πρόσθετα λαδιού. Φτωχή ροή μέσα στο θάλαμο καύσης, πιθανώς λόγω επικαθήσεων άνθρακα. Υπερθέρμανση.
Αποτέλεσμα: Αποτυχία ανάφλεξης, ειδικά κατά την επιτάχυνση (ανεπαρκής τάση ανάφλεξης, με μεγάλο διάκενο ηλεκτροδίου). Κακή απόδοση εκκίνησης.
Λύση: Τοποθετήστε νέα μπουζί

ΜΕΡΙΚΩΣ ΛΙΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

10-boyziΕπικαθήσεις που μοιάζουν με κουνουπίδι πάνω στο ηλεκτρόδιο, πιθανές επικαθήσεις υλικών που δεν προέρχονται από το μπουζί.
Αιτία: Θερμική υπερφόρτωση λόγω «ανάφλεξης πυράκτωσης», υπολείμματα καύσης μέσα στο θάλαμο, ελαττωματικές βαλβίδες, ακατάλληλη ποιότητα καυσίμου, πιθανώς πολύ υψηλή θερμική διαβάθμιση, εσφαλμένη ροπή σύσφιξης του μπουζί.
Αποτέλεσμα: Συνολική βλάβη κινητήρα (καταστροφή κινητήρα), μείωση της απόδοσης.
Λύση: Έλεγχος κινητήρα, ανάφλεξης και μίγματος, έλεγχος ροπής σύσφιξης των μπουζί. Τοποθετήστε νέα μπουζί με τη σωστή θερμική διαβάθμιση.

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΟΥΖΙ

11-boyziΑιτία: Θερμική υπερφόρτωση, παλιοί ακροδέκτες.
Αποτέλεσμα: Αποτυχία ανάφλεξης..
Λύση: Τοποθετήστε νέους, αυθεντικούς ακροδέκτες και μπουζί, καθώς επίσης και το ειδικό γράσο ακροδεκτών μπουζί

Περισσότερες πληροφορίες για τις εφαρμογές των μπούζι σε αυτοκίνητα με αέρια καύσιμα στο δεύτερο μέρος του άρθρου μας. Μέχρι τότε, αν θέλετε να ρίξουμε μία ματιά στο δικό σας μπουζί για να βεβαιωθείτε για την κατάστασή του, απλά καλέστε μας για να κλείσουμε ραντεβού!

1 Σχόλιο

12/04/2016 at 14:48

hddthdrh

Σχόλιο

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα πεδία!