Αεριοκίνηση (CNG) ονομάζουμε την κίνηση του οχήματός σας με φυσικό αέριο.

Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μείγμα υδρογονανθράκων που εξορύσσεται από υπόγειες κοιλότητες. Εξαιτίας των ιδιοτήτων του, υπερέχει έναντι των υπολοίπων πρωτογενών μορφών ενέργειας και γι’ αυτό, αποτελεί βασική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, παράλληλα, θεωρείται το καύσιμο του 21ου αιώνα και συγχρόνως γέφυρα μετάβασης από τις συμβατικές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, συμβάλλει καθοριστικά στη θωράκιση του τρίπτυχου “Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία” που αποτελεί αναγκαίο συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης.

Γιατί υπερέχει:
Επιτυγχάνει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση από όλα τα άλλα καύσιμα σε όλους τους τομείς της παραγωγής, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους
Είναι πολύ πιο φιλικό στο περιβάλλον, καθώς επιβαρύνει κατά τουλάχιστον 38% λιγότερο από τον άνθρακα, 28% λιγότερο από το μαζούτ και 24% από το πετρέλαιο ντίζελ.
Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, ευκολία χρήσης και διαχείρισης σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, τόσο στις οικιακές όσο και στις εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

fisiko-aerio-cng-1-ecokinisi

cng-ecokinisi