Για οδηγούς μεγάλων διαδρομών είναι μια οικονομική πηγή ενέργειας.
Πολλές χώρες έχουν χαμηλούς φόρους καυσίμου.
Μπορεί να υπάρχουν κίνητρα από τους προμηθευτές φυσικού αερίου.
Εκπομπές ρύπων σημαντικά λιγότερες συγκριτικά με τη βενζίνη και το πετρέλαιο.
Καυσαέρια σχεδόν χωρίς σωματίδια.
Μεγαλύτερη αυτονομία των οχημάτων μετατροπής.
Υψηλές αντικρουστικές ιδιότητες.
Υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας.
Τα αποθέματα σε φυσικό αέριο είναι περισσότερα από το πετρέλαιο.
Καθόλου απώλειες εξάτμισης καυσίμου κατά τον ανεφοδιασμό.
Ελαφρύτερο του αέρα, διαλύεται προς τα άνω.